Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Uživatelská klasifikace 3

Uživatelská klasifikace 3 vztahu CRM (číselník OHCRMUZI3) - tento číselník může obsahovat čistě uživatelskou klasifikaci vztahu (firmy). Standardní hodnota je pouze jediná, a to Neurčena (NEU), zbytek si může uživatel doplnit dle vlastního uvážení. Viz též číselníky CRM.