Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Uživatelská klasifikace

Uživatelská klasifikace vztahu CRM (číselník OHCRMUZIV) - tento číselník může obsahovat čistě uživatelskou klasifikaci vztahu (firmy). Standardní hodnota je pouze jediná, a to Neurčena (NEU), zbytek si může uživatel doplnit dle vlastního uvážení. Viz též číselníky CRM.