Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Význam

Význam vztahu CRM (číselník OHCRMVYZN) - určuje důležitost vztahu resp. firmy z pohledu uživatele. Standardní hodnoty jsou níže. Údaje s tučným kódem nemažte, pracují s nimi programy. Viz též číselníky CRM.

  • Málo významný (MAL)
  • Středně významný (STR)
  • Velmi významný (VEL)
  • VIP (VIP)
  • Neurčen (NEU)