Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Typ

Typ kontaktního údaje CRM (číselník OHKONUTYP) - typ kontaktního údaje. Standardní hodnoty jsou níže. Viz též číselníky CRM.

  • Telefon (TEL)
  • Mobil (MOB)
  • E-mail (EMA)
  • Skype (SKY)
  • Neurčen (NEU)