Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Typ obchodní vazby

Typ obchodní vazby CRM (číselník OHTYPOVAZ) - typ obchodní vazby mezi obchodníkem na straně uživatele (naše strana) a kontaktem (kontaktní osobou) na straně partnera. Standardní hodnota, kterou číselník musí obsahovat, je

  • Neurčen (NEU)

Ostatní obsah číselníku je čistě uživatelský, typem vazby může být např. druh zboží (nábytek, nářadí apod.), druh činnosti apod. Typ vazby určuje, na jakém předmětu je vazba mezi obchodníkem a kontaktem založena. Viz též číselníky CRM.