Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Přijaté e-mailové zprávy

Zde se prohlížejí a spravují přijaté e-mailové zprávy (tabulka O0emailRcv). Jedná se o seznam zpráv, který se plní výběrem mailové schránky. Vybrané zprávy lze dále přenášet do poštovního deníku (tabulka O0post).

Zobrazují se tyto položky záznamu:

  • Mailbox - poštovní schránka
  • Datum přijetí - datum přijetí mailu
  • Odesílatel - odesílatel mailu
  • Odesílatel původní - původní odesílatel mailu
  • Předmět - předmět mailu
  • Obsah mailu - obsah mailu

Další nabídka

  • Vybrat mailovou schránku - vybere se obsah mailové schránky a maily se nakopírují do přijatých e-mailových zpráv
  • Přenést maily do deníku - vybrané maily (označené zaškrtnutím) se přenesou do poštovního deníku. Vytvoří se též vazba (přes asociační tabulku O0postObj) mezi příslušnými záznamy poštovního deníku a přijatými emailovými zprávami. Z poštovního deníku lze tak zobrazit i původní záznam z přijatých e-mailových zpráv.