Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Čísla dokladů

Tabulka obsahující všechna čísla dokladů přidělená Orsoftem Open. Kromě čísel dokladů tabulka také obsahuje položky:

  • Dokladová řada - název dokladové řady, na základě které bylo číslo dokladu přiděleno.
  • ID záznamu - klíč záznamu
  • ID záznamu sborníku - klíč sborníkovaného dokladu - vazba na číselník dokladů.
  • Číslo dokladu sborníku - vygenerované číslo sborníkového dokladu.
  • Platnost - příznak platnosti.
  • Zneplatnil - informace o případném zneplatnění čísla dokladu.
  • Pořídil - informace o pořízení čísla dokladu.

Jednoduchý popis postupu generování čísel dokladů:

Nejprve je třeba vytvořit dokladovou řadu, která bude použita při generování čísla dokladu. (volba Kmenová Data-Doklady-Dokladové řady)

Dokladová řada především obsahuje masku, která může obsahovat pouze předepsané zástupné znaky a jejich kombinace, na základě kterých se vygeneruje číslo dokladu. Definuje se minimální maska, tj., pro masky obsahující číslice je to výchozí hodnota, a maska maximální, která určuje maximum.

Důležitý je zde i způsob číslování dokladů, protože tabulka vygenerovaných čísel dokladů může obsahovat i zrušená čísla dokladu(zneplatněná čísla). Možnost „následující-zrušená nepřidělovat“ znamená, že pokud by se následně vygenerované číslo dokladu mělo shodovat s již zneplatněným existujícím číslem dokladu, vygenerované číslo bude jiné, další v řadě dle masky dokladové řady. Možnost „první volné z konce řady-zrušená přidělovat“ znamená, se přidělí již zneplatněné číslo dokladu, které je první v pořadí od konce dle dokladové řady. Možnost „první volné - i z chybějící v řadě“ znamená, se přidělí již zneplatněné číslo dokladu, které je první v pořadí od začátku dle dokladové řady.