Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Mimořádné akce

Mimořádné akce pro Kmenová data - úlohy spouštěné mimořádně nebo jednorázově apod.

  • Import/export dat - import nebo export dat do/z Orsoftu
  • Hromadné změny - hromadné změny v datech, jednorázové akce
  • Převod dat - převod dat z Orsoftu do Orsoftu Open. U tabulek, které existují v Orsoftu i Orsoftu Open, ale mají odlišnou strukturu, je při zahájení provozu v Orsoftu Open nutné provést její naplnění z původní tabulky v Orsoftu.