Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Číselník účetních kontací

Číselník účetních kontací definuje uživatel a obsahuje seznam typů dokladů a jejich určení v další návaznosti na účetní souvztažnosti. Kód kontace je na 25 znaků, je možné volit mezi číselným vyjádřením či alfanumerickými znaky. Řešitelem je dodáván vzorový číselník, který je možné upravit podle potřeb uživatele.

Mimo kódu kontace je na hlavním panelu ještě typ dokladu, který slouží k filtrování při pořízení dokladů ve finančním účetnictví. Při zaškrtnutí možnosti automatického účtování dochází v systému k pokusu o zaúčtování dokladu s takovou to kontací. Zaškrtlnuté pole Pohledávky v externím IS zapřičiní, že při použití takové kontace na pokladně dochází k nabídkám faktur z daného IS a nikoliv ze systému OrsoftOpen.

Záložka souvztažnosti obsahuje souvztažnosti, patřící k dané kontaci. Souvztaažnosti lze přidávat buď tím, že se pořídí nová, nebo se využije talčítko Přidat souvztažnost. Tlačítko odebrat souvztažnost danou souvztažnost odebere z kontace. Je důležité si uvědomit, že jedna souvztažnost může být použita u více kontací a tedy její oprava u edné kontace zapříčiní její změnu u všech kontací. Na tento fakt systém upozorňuje. Nápověda k souvztažnostem: Účetní souvztažnosti