Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftopen:p0:plan [2017/10/17 09:24]
orsoftopen:p0:plan [2017/10/17 10:24] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Plán ======
 +Tato volba umožňuje práci s plánem hospodářské činnosti. Především jeho pořízení a sledování plnění plánu. ​