Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Pokladní doklady

V této volbě se pořizují pokladní doklady. Pokladní doklad je rozdělen na hlavičku a položky. K jedné hlavičce lze pořídit jednu a více položek dokladu. Při chybném pořízení hlavičky pokladního dokladu lze tento doklad smazat a jeho číslo se opětovně přidělí bez ohledu na nastavenou dokladovou řadu (pouze za podmínky, že v dané dokladové řadě nebyl pořízen další doklad a tento rušený je posledním dokladem v řadě). Druhou možností je tlačítko zneplatnění dokladu, které daný doklad ponechá v systému, ale v jiných volbách již s ním nepracuje. Pro pořízení je důležité vyplnit pokladnu (Kódy pokladen), datum se předvyplní aktuálním datem, typ dokladu, zda jde o příjem či výdej, na základě typu dokladu se dotáhne dokladová řada z číselníku pokladen. Pro kontrolní hlášení jsou důležité údaje evidenční číslo dokladu a kód režimu plnění. Posledním povinným polem je jméno plátce. Lze využít nabídku buď z adresáře nebo z číselníku osob. Poté lze doklad uložit a pokračovat na pořízení řádků pokladního dokladu Položky pokladních dokladů

Při platbě faktur v cizí měně vznikají kurzové rozdíly viz: Kurzové rozdíly

Tisk pokladních dokladů

Tisk pokladních dokladů je možné provádět z nabídky pro tisk nebo stisknutím tlačítka pro tisk pokladních dokladů v horní liště.

Pro tisk je připraveno několik druhů formulářů. Na tlačítko v horní liště se standardně tiskne Doklad zjednodušený (daňový). Tisk jiného druhu pokladního dokladu na tlačítko lze uživatelsky nastavit. Z nabídky pro tisk pokladních dokladů je možné si vybrat podle názvu vhodný druh pokladního dokladu. Počet výtisků pokladního dokladu je možné si nastavit v konfiguraci Finanční účetnictví - Parametry - Konfigurace - Pokladny - Počet výtisků (max. 4 výtisky). Nastavení počtu výtisků se týká pouze prvních 4 pokladních dokladů.