Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftopen:p0:zavazky [2017/10/17 09:36]
orsoftopen:p0:zavazky [2017/10/17 10:36] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Závazky ====== 
 +V této volbě se zpracovávají vešekeré závazky v systému. Evidují se zde došlé faktury, dále je umožněn jejich tisk do přehledů, párování s platbami, placení, přehledy salda za firmu a další možnosti. Podklapitolou závazků je evidence příkazů k úhradě, ddsouhlasení závazků s dodavateli a evidence splátkových kalendářů k došlým fakturám. 
 +Pro podnikové zákazníky je přístupná volba Likvidace, v níž dochází k likvidaci materiálových faktur s příslušnými skladovými pohyby.