Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Seznam změn - Cestovní příkazy - verze 23.1

AKTUALIZACE ze dne 30.12.2023

Legislativní změny:

Úprava - tuzemské CP:
- číselník tuzemského stravného (změny pro rok 2024 podle vyhlášky MPSV č.398/2023 Sb.)
- číselník základních náhrad (změny pro rok 2024 podle vyhlášky- MPSV č.398/2023 Sb.)
- číselník průměrných cen pohonných hmot (změny pro rok 2024 podle vyhlášky MPSV č.398/2023 Sb.)
Úprava - zahraniční CP:
- číselník zahraničních cestovních náhrad (změny pro rok 2024 podle vyhlášky MF č.341/2023 Sb.)

Číselníky se automaticky inovují uživateli po prvním spuštění aktualizované verze.

AKTUALIZACE ze dne 7.10.2023

Oprava
- oprava kontroly kódu země na číselník zemí O6b u zahraničních CP.

AKTUALIZACE ze dne 12.8.2023

Opravy
- oprava dočítání kurzů u zahraničních CP (případ více záloh v různých měnách)
- úprava dočítání průběhu cesty při kontrole datumu výdaje u ostatních výdajů - pokud se nenajde den příjezdu stejný s datumem výdaje, tak se hledá o den vyšší datum - je to hlavně, když se vyjede z ČR večer a na hranice se dorazí po půlnoci dalšího dne (čas např. pro stravné)

AKTUALIZACE ze dne 1.7.2023

Legislativní změna:

Úprava
- číselník průměrných cen pohonných hmot (platnost od 1.července 2023 podle vyhlášky 191/2023 Sb.) - změna pro naftu motorovou (cena za 1 litr nově 34,40 Kč)

AKTUALIZACE ze dne 5.5.2023

Oprava
- místo příjezdu a odjezdu u přerušení cesty v průběhu cesty - nemusí se vyplňovat

AKTUALIZACE ze dne 7.4.2023

Legislativní změna:

Úprava
- číselník průměrných cen pohonných hmot (platnost od 1.dubna 2023 podle vyhlášky 85/2023 Sb.) - změna pro elektřinu za 1kWh

AKTUALIZACE ze dne 10.3.2023

Oprava
- oprava chybného dotahování kurzů do mimořádných záloh, když nebyla vyplacena běžná záloha (nebralo se podle počátku cesty)

AKTUALIZACE ze dne 17.2.2023

Úprava
- úprava výpočtu doplatku na základě nového parametru v konfiguraci CP.

AKTUALIZACE ze dne 11.1.2023

Úprava
- při výstupu z CP do Mezd se tiskne protokol o výstupu.

KOMPLETNÍ VERZE 23.1

Kompletní verze ze dne 4.1.2023

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O VERZI 23.1

Kompletní verze Orsoftu Open - Cestovní příkazy je k dispozici v klientské zóně na www.ortex.cz. Lze ji nainstalovat na verzi 22.1 podsystému Cestovní příkazy.

2. AKCE SOUVISEJÍCÍ S INSTALACÍ

Upozornění: Pokud provozujete systém Orsoft Open společně se systémem Orsoft nad jedněmi daty, je potřeba nejdříve nainstalovat a spustit Orsoft Open. Při prvním spuštění serveru Orsoftu Open se provede automaticky kontrola DB schematu a následně konverze struktur těch DB tabulek, u kterých došlo ke změnám. Poté můžete instalovat Orsofta v něm provést veškeré konverze a nastavení dle změnových listů.

3. POPIS PROVEDENÝCH ZMĚN, OPRAV A NOVINEK

3.1 Cestovní příkazy

Rádi bychom zde zmínili ůležitou věc, týkající se verze 23.1:

- obsahuje připravené automaticky obnovované číselníky cestovních náhrad pro legislativu roku 2023 (pokud se neprovedlo po 1.1.2023 ještě na verzi 22.1)

Změny probíhají v podsystému kontinuálně, viz též Aktualizace v Seznam změn - Cestovní příkazy- verze 22.1.