Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftopen:szm:d0_szm_181 [2018/11/23 12:09] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Seznam změn - Personalistika - verze 18.1 ======
 +
 +====== AKTUALIZACE - 23.11.2018 ======
 +Byla připravena možnost zadání kódu vzdělání pro respondenty statistického šetření ISPV. Tento kód lze nově pořídit na záložce Vzdělání pole Obor vzdělání dle ISPV. Tímto údajem bude plněn v rámci exportu do ISPV údaj OBORVZD. ​
 +
 +====== AKTUALIZACE - 9.11.2018 ======
 +
 +Byly upraveny exporty na ČSSZ. Problém se vyskytl při číslování transakcí. Transakce odeslané z Orsoftu Open mohly mít shodná čísla jako transakce odeslané z Orsoftu. Problém se projevil při tisku zpracovaných záznamů po exportu, kdy se vytiskly všechny záznamy se shodným číslem transakce (tedy i z předchozího exportu). Toto bylo vyřešeno. Nově se rozlišuje o jaký druh transakce se jedná. ​
 +
 +Druh transakce je vyjádřen písmenem:
 +
 +  * '​a'​- export na VREP z původního Orsoftu
 +  * '​c'​- export do XML souboru z původního Orsoftu
 +  * '​v'​- export na VREP z Orsoftu Open
 +  * '​x'​ - export do XML souboru z Orsoftu Open      ​
 +
 +**Upozornění:​
 +Z tohoto důvodu je potřeba před aktualizací Orsoftu Open ukončit transakci (tedy provést dotaz na výsledek a případně vytisknout). Pokud některé transakce nebudou ukončené před instalací verze ze dne 9.11.2018, tyto transakce již nepůjde ukončit!!!!
 +
 +**
 +
 +V ŘLZ do** Přehledu školení** byla přidána záložka **Zaměstnanci bez školení**. Díky tomuto přehledu lze sledovat zaměstnance,​ kteří nemají vybranou odbornou způsobilost k zadanému datu. Pokud není vybrána žádná odborná způsobilost,​ jsou zobrazení zaměstnanci,​ kteří nemají platné žádné školení.
 +
 +V **Historii zaměstnání** byla upravena sestava **Platové postupy**. Nově je zobrazeno datum, ke kterému má zaměstnanec nárok na vyšší platový stupeň dle odpracovaných let.
 +
 +
 +====== AKTUALIZACE - 21.9.2018 ======
 +
 +
 +[[:​orsoftopen:​d1:​d1regexport|Exporty na ČSSZ (NEMPRI/​ELDP/​PVPOJ)]] - byly provedeny drobné opravy a úpravy, doplněn tisk.
 +
 +
 +====== AKTUALIZACE - 24.8.2018 ======
 +
 +
 +Všechny [[:​orsoftopen:​d1:​d1regexport|exporty na ČSSZ]] lze nově provádět přímo z Orsoftu Open. Tedy export NEMPRI, ELDP a PVPOJ se teď provádí stejným způsobem, jako již dříve fungoval export ONZ.
 +
 +
 +Ve společném menu je např. pro NEMPRI volba //Mzdy - Export - Příloha k nemocenským dávkám//, kde dříve byly volby //​Elektronické předání//​ a //​Výsledky//​ a v nich podvolby //Portál VS// a //Soubor XML//, které volaly úlohy původního Orsoftu. Nově je zde jediná volba //​Elektronické předání//,​ která volá úlohu Openu. Jedná se o prohlížení a aktualizaci příslušné tabulky, ze které lze pomocí volby //Další nabídka// a //Export na VREP// či //Export pomocí XML// provést příslušný [[:​orsoftopen:​d1:​d1regexport|export]].
 +
 +
 +[[:​orsoftopen:​d1:​d1regexport?​id=orsoftopen:​szm:​d0_szm_181&​media=orsoftopen:​szm:​d0_szm009.png|{{:​orsoftopen:​szm:​d0_szm009.png?​nolink&​}}]] ​
 +
 +
 +Dále jsou všechny tyto exporty přístupné také ve volbě ​ //​Personalistika - Mimořádné akce - Import/​export dat - Export - Exporty do ČSSZ// .
 +
 +
 +Výhodou nového způsobu exportu přímo z Openu je, že stačí administrovat šifrovací a podpisové certifikáty pouze v Orsoftu Open, odpadá nutnost toto provádět duplicitně také v původním Orsoftu. Navíc jsou podporovány nové způsoby uchovávání certifikátů a elektronického podepisování,​ tedy pomocí [[:​orsoftopen:​o0:​konfig:​konfig_krypto|kryptografických tokenů]], čipových karet či nové eObčanky.
 +
 +
 +====== AKTUALIZACE - 20.7.2018 ======
 +
 +
 +Informační obrazovku o zaměstnancích //​[[:​orsoftopen:​d0:​d0ido_managerscreen|Dnes má narozeniny nebo svátek]] // lze nově omezit pomocí oprávnění.
 +
 +
 +====== AKTUALIZACE - 1.6.2018 ======
 +
 +
 +Volba //Řízení LZ - Přehledy - FPD// byla doplněna o dva nové [[:​orsoftopen:​t0:​prehledy:​tnahradnivolnosub|přehledy]]. Jedná se Neplacené volno a Neomluvená absence.
 +
 +
 +Volba //Řízení LZ - Přehledy - Zaměstnanci - [[:​orsoftopen:​t0:​prehledy:​d0evidstavy|Statistika (Evidenční stavy zaměstnanců)]] // byla doplněna o variantu //​měsíční//​.
 +
 +
 +Volba Evidence lékařských péčí - Nově se generuje datum Platí do u periodické prohlídky podle data Plánováno do + daná perioda. Dosud se datum Platí do měnilo podle data Absolvováno dne, tím ale docházelo ke zkracování intervalu prohlídky
 +
 +
 +====== AKTUALIZACE - 25.5.2018 ======
 +
 +
 +[[:​orsoftopen:​d1:​d1regexport|Export registr pojištěnců na VREP]] byl rozšířen o možnost exportovat pouze vlastní věty dle zpracovatele.
 +
 +
 +====== AKTUALIZACE - 13.4.2018 ======
 +
 +
 +Aparát [[:​orsoftopen:​t0:​odmenovani:​t1fondy|Fond odměn]] byl zrevidován a optimalizován. Ve [[:​orsoftopen:​t0:​odmenovani:​tafondyosc|fondu odměn zaměstnanců]] se zobrazují pouze zaměstnanci,​ ke kterým má přihlášený uživatel přístup dle oprávnění (tedy například jeho podřízení). Dříve zde byli vidět všichni zaměstnanci,​ dle oprávnění se zobrazovaly odměny ve spodní (či levé) části.
 +
 +
 +====== KOMPLETNÍ VERZE ======
 +
 +
 +Kompletní verze Orsoftu Open - Základní části je k dispozici v klientské zóně na [[:​http:​www.ortex.cz|www.ortex.cz]]. Lze ji nainstalovat na verzi 17.1 podsystému Personalistika.
 +
 +
 +===== AKCE SOUVISEJÍCÍ S INSTALACÍ =====
 +
 +
 +1) Upozornění:​ Pokud provozujete systém Orsoft Open společně se systémem Orsoft nad jedněmi daty, je potřeba nejdříve nainstalovat Orsoft a provést v něm veškeré konverze a nastavení dle změnových listů. Teprve poté instalujte Orsoft Open.
 +
 +
 +2) Po instalaci verze 18.1 se při prvním spuštění serveru Orsoftu Open provede automaticky kontrola DB schematu a následně konverze struktur těch DB tabulek, u kterých došlo ke změnám.
 +
 +
 +===== POPIS PROVEDENCH ZMĚN, OPRAV A NOVINEK =====
 +
 +
 +==== 1.PERSONALISTIKA ====
 +
 +
 +=== 1.1Přepočet odchodu do důchodu ===
 +
 +
 +Od roku 2018 vstoupila v platnost novela zákona o důchodovém pojištění,​ která vedla k zastropování důchodového věku na 65 letech. V nabídce Personalistiky je aktualizovaný program pro přepočet předpokládaného věku odchodu do důchodu, který najdete v tabulce Identifikace občana – D0IDO. Tuto volbu najdete ve volbě **Mimořádné akce - Jednorázové akce - Přepočet nároku na důchod**. Program podle datumu narození (a u žen podle počtu dětí) vypočítá nový datum odchodu do důchodu a nahradí stávajíci,​ pokud se datumy od sebe liší. Změny se provedou hromadně pro všechny zaměstnance.
 +=== 1.2. Aktualizace zaručené mzdy ===
 +
 +
 +Od 1.1.2018 se mění výše minimální a zaručené mzdy. V personalistice ve volbě **Mimořádné akce-Import/​Export dat - Import zaručené mzdy pro rok 2018 ** proveďte aktualizaci číselníku zaručené mzdy.
 +==== 2.ŘLZ ====
 +
 +
 +Z důvodu optimalizace rychlosti došlo k technologickým změnám v této skupině úloh. Původně se zde pracovalo nad tabulkami Orsoftu tj. DA<​nowiki>​*</​nowiki>​. V současné době, kdy již většina našich zákazníků byla převedena na Orsoft Open. pracuje ŘLZ od verze 18.1 s tabulkami D0<​nowiki>​*</​nowiki>​ tj. tabulky Orsoft Open. Z tohoto důvodu je potřeba spustit konverze ve volbě **Mimořádné akce - Konverze dat na verzi 18.1 - Konverze Charakteristiky prac. funkcí a Konverze rizikových funkcí**. Ostatní konverze se provedou automaticky při prvním spuštění serveru Orsoft Open.