Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Poznámky v ZISu

Odběratelé

Odběratelé / Další informace / Poznámka

Zapisují se sem důležité informace o odběrateli. Aby byla rychlá informace pro „front office“.

Např.: ŠPVS : ODB 78001850 - „Kulturní dům“

Odběrná místa

Poznámka (velká)

Odběrná místa / Poznámky / Poznámka

Důležité informace o odběrném místě.

Nikam se tato poznámka nepřenáší.

Kód

Poznámka z číselníku poznámek Z0OMPOZ. Tento číselník poznámek se přenáší Z odečtového zařízení. Je to poznámka z posledního stavu.

text

uloženo v ZOM.pozn1

Text se přenáší z textové poznámky z odečtového zařízení.

Poznámka pro odečítače 1

uloženo v ZOM.pozn2

Přenáší se do: ZODDAVKY1.pozn_pro_odecit1 OZ.pozn_pro_odecit1

Tato poznámka se zobrazí v OZ jako Poznámka pro odečítače

Poznámka pro odečítače 2

uloženo v ZOM.pozn3

Přenáší se do: ZODDAVKY1.pozn_pro_odecit2

Ve VaK Trutnov jsou do tohoto pole zapisovány názvy objektů (např. Hotel Jalta) a přenáší se do čísla orientačního, aby hned v seznamu OM v OZ byl název objektu vidět.

Fakturační poznámka

ZOM.pozn4 Pokud fakturační poznámka začína na „!“, tak se „zastaví fakturace“ = v Odečtech se při kontrole udělá příznak „P“.

Umístění VDM - par3

Číselník Z0UMISTOM (uloženo v ZOM.cis_drusta3). Jedná se o číselník umístění vodoměru na OM. Číselník se synchronizuji s OZ. přenáší se do:

  • ZODDAVKY1.cis_z0umistom
  • ZODDAVKY1.kod_z0umistom
  • ZODDAVKY1.cis_naz_z0umistom
  • OZ.kod_z0umistom

Dávky

Do tabulky ZODDAVKY1 jdou poznámky z OM, VDM. Dále putují do OZ. Z OZ přichází následující poznámky:

  • ZODDAVKY1.pozn_od_odecit - textová poznámka od odečítače. Nikam dál se nepřenáší, zůstává na dávkách.
  • ZODDAVKY1.kod_z0cispoz - kód poznámky z číselníku poznámek. Nikam dál se nepřenáší.

Odečty

Do odečtů se po generování dostanou následující poznámky:

  • Kód poznámky (z odečítacího zařízení, přes položky dávek)
  • Poznámka (text) - poznámka od odečítače z odečítacího zařízení přes položky dávek
  • Poznámka z OM - tzv. Fakturační poznámka. Pokud má jako první znak „!“, tak kontrola zastaví fakturaci příznakem „P“

Vodoměr

Umístění

Umístění vodoměru se přenáší na nový vodoměr při Demontáž/Montáž Umístění se při generování dávky přenáší do pole umístění v ZODDAVKY1 (vod_umisteni)

Poznámka

Tiskne se na montážní list