Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftopen:szm:d0_szm_201 [2019/11/15 11:30]
orsoftopen:szm:d0_szm_201 [2020/05/07 08:21] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== AKTUALIZACE - 08.05.2020 ======
 +
 +Pro vyplacení Ošetřovného z důvodu uzavření školského zařízeni jsme připravili podklad pro Záznamy zaměstnavatele k výkazu péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení. V menu **Export dat – Komunikace s ČSSZ – NEMPRI Příloha k žádosti o nemocenské dávky** v menu **Další akce** je nově volba **Výkaz péče o dítě**. Z této volby se vytvoří soubor ve formátu XML, který následně nahrajete na Portál ČSSZ, odkud záznam již můžete vytisknout nebo odeslat elektronicky.
 +
 +**Při použití této volby je důležité otevřít NEMPRI ve správném období a na větě konkrétného zaměstnance s OČR, ke kterému se záznam bude vztahovat. Tuto volbu je potřeba použít až po výpočtu mezd (nestačí interakce). Po načtení dat je ve spodní části formuláře možnost přidat přílohu. Zde je potřeba načíst soubor, který Vám vyplnil zaměstnanec.**
 +
 +====== AKTUALIZACE - 24.04.2020 ======
 +
 +Pro podání [[:​orsoftopen:​t0:​t0pri|NEMPRI]] bylo zprovozněno tzv. částečné přijetí. Pokud se v podání odesílá více vět, tak dříve se toto zpracovávalo transakčně,​ takže pokud tam byla jakákoliv chyba, tak podání jako celek nebylo přijato. Nově se podání zpracovává po jednotlivých větách, správné věty se přijmou (změní se stav na E - exportováno),​ chybné se nepřijmou (zůstane stav A - připraveno k odeslání). U chybných vět je pak přímo v detailu vidět text chyby, kvůli které věta nebyla přijata. ​
 +
 +
 +====== AKTUALIZACE - 13.03.2020 ======
 +
 +Do struktury [[orsoftopen:​t0:​t0ene|eNeschopenek]] (v odpovědi na podání DZDPN) bylo nově přidáno textové pole //​poznámka//​. Dá se očekávat, že v nejbližších dnech začne ČSSZ v této poznámce zasílat informaci o tom, zda se jedná o karanténu. Takže toto pole se v Orsoftu Open nově ukládá a zobrazuje jako součást neschopenky. ​
 +
 +
 +====== AKTUALIZACE - 06.03.2020 ======
 +
 +Podání DZDPN pro stahování [[orsoftopen:​t0:​t0ene|eNeschopenek]] bylo upraveno na novou rozšířenou variantu //​DZDPN20-V2//​. Více informací o tomto rozšíření je na [[https://​www.cssz.cz/​web/​eneschopenka/​-/​zmeny-v-notifikacich-eneschopenky-pro-zamestnavatele|webu ČSSZ]]. Nejdůležitější změny:
 +  * budou zasílány nové notifikace //Změna// a //Storno//.
 +  * neschopenka může obsahovat více intervalů o adrese místa pobytu a o času vycházek. Tyto informace mohou být doplněny o platnost od a platnost do.
 +  * je k dispozici datum vzniku notifikace (tedy datum zápisu do systému ČSSZ).
 +
 +
 +====== AKTUALIZACE - 14.02.2020 ======
 +
 +Byl upraven export nemocí z [[orsoftopen:​t0:​t0ene|eNeschopenek]] do měsíčních dat. Nově lze používat variantu exportu, která zajistí automatické vytváření pravděpodobných nemocí v měsíčních datech podle informace o trvání. Tato varianta bude použita v případě, že ve volbě **DZDPN - eNeschopenky,​** v menu **Další akce - Nastavení** zaškrtnete variantu **"​Vyhodnocovat trvání"​**.
 +
 +
 +Dále byl upraven export nemocí do měsíčních dat včetně všech nastavených nositelů. Proto, aby se tyto informace automaticky dotahovali do měsíčních dat, je potřeba provést propis konfigurace systému Orsoft do systému Orsoft Open. Na tuto akci je připravena volba ve společném menu **"​Mzdy-Mimořádné akce-Konverze-Nastavení-Uložení konfiguračních hodnot do Orsoft Open"​**
 +
 +
 +====== AKTUALIZACE - 31.01.2020 ======
 +Byl upraven import [[orsoftopen:​t0:​t0ene|eNeschopenek]]. V některých případech může notifikace o "​trvání"​ nemoci přijít až následně po notifikaci o "​ukončení"​. Taková neschopenka zůstala ve stavu "​trvání"​ podle poslední notifikace. Algoritmus importu jsme upravili. ​
 +
 +Doporučujeme proto po této aktualizaci udělat znova stažení a import neschopenek,​ a to zpětně za období například //1.1.2020 až 31.1.2020//​. Tím se případně takto neukončené neschopenky doplní o ukončení.
 +
 +Dále byl opraven export [[orsoftopen:​t0:​t0pri|NEMPRI na VREP]]. V případě, že k podání byly připojeny [[orsoftopen:​t0:​t0pri_eldok|elektronické dokumenty]] (např. sestava o exekucích zaměstnance),​ podání nešlo odeslat.
 +
 +
 +====== AKTUALIZACE - 24.01.2020 ======
 +Pro export [[orsoftopen:​t0:​t0ene|eNeschopenek]] do měsíčních dat se u ukončené nemoci vždy doplňuje příznak **K**. Tato úprava koresponduje s úpravou Orsoftu 20.1.0c, kde se pouze pro nemoci ukončené pomocí příznaku **K** vytváří věta [[orsoftopen:​t0:​t0pri|HZUPN]].
 +
 +V browse [[orsoftopen:​t0:​t0ene|DZDPN]] je k dispozici nový filtr //​Pravděpodobné nemoci (nepotvrzené)//​ a tisk //Výpis neschopenek//​. Díky tomuto filtru a výpisu lze vytisknout nemoci, které nemají trvání (dříve "​lístek na peníze"​) ke konci měsíce. V současné době připravujeme automatický export nemocí včetně pravděpodobných. ​
 +
 +
 +====== AKTUALIZACE - 17.01.2020 ======
 +Pro import [[orsoftopen:​t0:​t0ene|eNeschopenek]] bylo ještě opraveno dohledávání osobních čísel zaměstnanců,​ kteří mají devítimístná rodná čísla.
 +
 +Chybně doplněné neschopenky (stažené před touto aktualizací) se opět automaticky doplní, tedy přiřadí se jim správné osobní číslo podle upraveného algoritmu.
 +
 +
 +====== AKTUALIZACE - 10.01.2020 ======
 +Pro import [[orsoftopen:​t0:​t0ene|eNeschopenek]] bylo opraveno dohledávání osobních čísel zaměstnanců. Některé neschopenky totiž přijdou s druhem činnosti "0 - první pracovní poměr",​ kdežto zaměstnanec má v datech uloženo "1 - první pracovní poměr",​ takže toto se pak nespárovalo. Takové neschopenky se pak naimportovaly do tabulky T0ene bez doplněných osobních čísel zaměstnanců. Dále bylo opraveno dohledání správného osobního čísla a vztahu pro zaměstnance s opakovaným nástupem.
 +
 +Chybně doplněné neschopenky (stažené před touto aktualizací) se automaticky doplní, tedy přiřadí se jim správné osobní číslo podle upraveného algoritmu.
 +
 +
 +====== AKTUALIZACE - 03.01.2020 ======
 +
 +Pomocí podání [[:​orsoftopen:​t0:​t0pri|NEMPRI]],​ které od 1.1.2020 používá novou strukturu NEMPRI20, nešlo odeslat ošetřování OČR. Portrál VREP vrátil chybu "//​Element '/​datovaVeta/​prilohaStrana2/​platebniSpojeni'​ existuje i když logicky nemá.//"​ Struktura byla upravena tak, aby OČR šlo odesílat.
 +
 +
 +====== KOMPLETNÍ VERZE ======
 +
 +
 +Kompletní verze ze dne 13.12.2019
 +
 +
 +===== 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE =====
 +
 +
 +Kompletní verze Orsoftu Open - Personalistika bude k dispozici v klientské zóně na [[http://​www.ortex.cz|www.ortex.cz]]. Lze ji nainstalovat na verzi 19.1 podsystému Personalistika.
 +
 +
 +===== 2. AKCE SOUVISEJÍCÍ S INSTALACÍ =====
 +
 +
 +Pokud provozujete systém Orsoft Open společně se systémem Orsoft nad jedněmi daty, doporučujeme **nejdříve nainstalovat a spustit Orsoft Open**. Při prvním spuštění serveru Orsoftu Open se provede automaticky kontrola DB schématu a následně konverze struktur těch DB tabulek, u kterých došlo ke změnám. **Poté můžete instalovat Orsoft** a v něm provést veškeré nastavení dle změnových listů.
 +
 +
 +Automatická konverze proběhne u těchto tabulek:
 +
 +
 +    * [[:​orsoftopen:​t0:​t0pri|T0PRI - Příloha k nemocenským dávkám]] ​
 +
 +
 +===== 3. POPIS PROVEDENÝCH ZMĚN, OPRAV A NOVINEK =====
 +
 +
 +==== 3.1 Personalistika ====
 +
 +
 +**Mimořádné akce** ​
 +
 +
 +V mimořádných akcích přibyly tyto volby:
 +
 +
 +    * Import/​Export dat - Import - Import zaručené mzdy pro rok 2020.
 +    * Import/​Export dat - Import - Import platových tarifů pro leden 2020.
 +
 +
 +**Exporty do ČSSZ** ​
 +
 +
 +**Nasazení nové verze služby NEMPRI20** ​
 +
 +
 +Součástí této verze je Příloha k nemocenským dávkám NEMPRI20. Tato struktura bude potřeba použít pro nemoci vzniklé v lednu 2020. Součástí exportu jsou nově informace, jakým způsobem je nyní zaměstnanci vyplácena mzda. Stejným způsobem bude zaměstnanci vyplácena dávka od ČSSZ.
 +
 +
 +**Nasazení nové služby HZUPN20 (Hlášení zaměstnavatele o ukončení ​ pracovní neschopnosti)** ​
 +
 +
 +Nově musí zaměstnavatel odesílat i hlášení o ukončení pracovní neschopnosti. Tato verze obsahuje tuto novou službu.
 +
 +
 +**Nasazení nové služby DZDPN** ​
 +
 +
 +Nově bude zaměstnavatel dostávat informace o nemoci zaměstnanců elektronicky. Tato data budou z portálu ČSSZ stažena do tabulky //T0ene. //  Tato data pak slouží jako podklad pro zadávání nemocí v měsíčních datech Orsoftu. Více informací je součástí [[:​orsoftopen:​t0:​t0ene|T0ENE - eNeschopenky (DZDPN)]]