Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftopen:szm:d0_szm_201 [2019/11/15 11:30]
orsoftopen:szm:d0_szm_201 [2020/01/24 12:07] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== AKTUALIZACE - 24.01.2020 ======
 +Pro export [[orsoftopen:​t0:​t0ene|eNeschopenek]] do měsíčních dat se u ukončené nemoci vždy doplňuje příznak **K**. Tato úprava koresponduje s úpravou Orsoftu 20.1.0c, kde se pouze pro nemoci ukončené pomocí příznaku **K** vytváří věta [[orsoftopen:​t0:​t0pri|HZUPN]].
 +
 +V browse [[orsoftopen:​t0:​t0ene|DZDPN]] je k dispozici nový filtr //​Pravděpodobné nemoci (nepotvrzené)//​ a tisk //Výpis neschopenek//​. Díky tomuto filtru a výpisu lze vytisknout nemoci, které nemají trvání (dříve "​lístek na peníze"​) ke konci měsíce. V současné době připravujeme automatický export nemocí včetně pravděpodobných. ​
 +
 +
 +====== AKTUALIZACE - 17.01.2020 ======
 +Pro import [[orsoftopen:​t0:​t0ene|eNeschopenek]] bylo ještě opraveno dohledávání osobních čísel zaměstnanců,​ kteří mají devítimístná rodná čísla.
 +
 +Chybně doplněné neschopenky (stažené před touto aktualizací) se opět automaticky doplní, tedy přiřadí se jim správné osobní číslo podle upraveného algoritmu.
 +
 +
 +====== AKTUALIZACE - 10.01.2020 ======
 +Pro import [[orsoftopen:​t0:​t0ene|eNeschopenek]] bylo opraveno dohledávání osobních čísel zaměstnanců. Některé neschopenky totiž přijdou s druhem činnosti "0 - první pracovní poměr",​ kdežto zaměstnanec má v datech uloženo "1 - první pracovní poměr",​ takže toto se pak nespárovalo. Takové neschopenky se pak naimportovaly do tabulky T0ene bez doplněných osobních čísel zaměstnanců. Dále bylo opraveno dohledání správného osobního čísla a vztahu pro zaměstnance s opakovaným nástupem.
 +
 +Chybně doplněné neschopenky (stažené před touto aktualizací) se automaticky doplní, tedy přiřadí se jim správné osobní číslo podle upraveného algoritmu.
 +
 +
 +====== AKTUALIZACE - 03.01.2020 ======
 +
 +Pomocí podání [[:​orsoftopen:​t0:​t0pri|NEMPRI]],​ které od 1.1.2020 používá novou strukturu NEMPRI20, nešlo odeslat ošetřování OČR. Portrál VREP vrátil chybu "//​Element '/​datovaVeta/​prilohaStrana2/​platebniSpojeni'​ existuje i když logicky nemá.//"​ Struktura byla upravena tak, aby OČR šlo odesílat.
 +
 +
 +====== KOMPLETNÍ VERZE ======
 +
 +
 +Kompletní verze ze dne 13.12.2019
 +
 +
 +===== 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE =====
 +
 +
 +Kompletní verze Orsoftu Open - Personalistika bude k dispozici v klientské zóně na [[http://​www.ortex.cz|www.ortex.cz]]. Lze ji nainstalovat na verzi 19.1 podsystému Personalistika.
 +
 +
 +===== 2. AKCE SOUVISEJÍCÍ S INSTALACÍ =====
 +
 +
 +Pokud provozujete systém Orsoft Open společně se systémem Orsoft nad jedněmi daty, doporučujeme **nejdříve nainstalovat a spustit Orsoft Open**. Při prvním spuštění serveru Orsoftu Open se provede automaticky kontrola DB schématu a následně konverze struktur těch DB tabulek, u kterých došlo ke změnám. **Poté můžete instalovat Orsoft** a v něm provést veškeré nastavení dle změnových listů.
 +
 +
 +Automatická konverze proběhne u těchto tabulek:
 +
 +
 +    * [[:​orsoftopen:​t0:​t0pri|T0PRI - Příloha k nemocenským dávkám]] ​
 +
 +
 +===== 3. POPIS PROVEDENÝCH ZMĚN, OPRAV A NOVINEK =====
 +
 +
 +==== 3.1 Personalistika ====
 +
 +
 +**Mimořádné akce** ​
 +
 +
 +V mimořádných akcích přibyly tyto volby:
 +
 +
 +    * Import/​Export dat - Import - Import zaručené mzdy pro rok 2020.
 +    * Import/​Export dat - Import - Import platových tarifů pro leden 2020.
 +
 +
 +**Exporty do ČSSZ** ​
 +
 +
 +**Nasazení nové verze služby NEMPRI20** ​
 +
 +
 +Součástí této verze je Příloha k nemocenským dávkám NEMPRI20. Tato struktura bude potřeba použít pro nemoci vzniklé v lednu 2020. Součástí exportu jsou nově informace, jakým způsobem je nyní zaměstnanci vyplácena mzda. Stejným způsobem bude zaměstnanci vyplácena dávka od ČSSZ.
 +
 +
 +**Nasazení nové služby HZUPN20 (Hlášení zaměstnavatele o ukončení ​ pracovní neschopnosti)** ​
 +
 +
 +Nově musí zaměstnavatel odesílat i hlášení o ukončení pracovní neschopnosti. Tato verze obsahuje tuto novou službu.
 +
 +
 +**Nasazení nové služby DZDPN** ​
 +
 +
 +Nově bude zaměstnavatel dostávat informace o nemoci zaměstnanců elektronicky. Tato data budou z portálu ČSSZ stažena do tabulky //T0ene. //  Tato data pak slouží jako podklad pro zadávání nemocí v měsíčních datech Orsoftu. Více informací je součástí [[:​orsoftopen:​t0:​t0ene|T0ENE - eNeschopenky (DZDPN)]]