Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

AKTUALIZACE - 24.01.2020

Pro export eNeschopenek do měsíčních dat se u ukončené nemoci vždy doplňuje příznak K. Tato úprava koresponduje s úpravou Orsoftu 20.1.0c, kde se pouze pro nemoci ukončené pomocí příznaku K vytváří věta HZUPN.

V browse DZDPN je k dispozici nový filtr Pravděpodobné nemoci (nepotvrzené) a tisk Výpis neschopenek. Díky tomuto filtru a výpisu lze vytisknout nemoci, které nemají trvání (dříve „lístek na peníze“) ke konci měsíce. V současné době připravujeme automatický export nemocí včetně pravděpodobných.

AKTUALIZACE - 17.01.2020

Pro import eNeschopenek bylo ještě opraveno dohledávání osobních čísel zaměstnanců, kteří mají devítimístná rodná čísla.

Chybně doplněné neschopenky (stažené před touto aktualizací) se opět automaticky doplní, tedy přiřadí se jim správné osobní číslo podle upraveného algoritmu.

AKTUALIZACE - 10.01.2020

Pro import eNeschopenek bylo opraveno dohledávání osobních čísel zaměstnanců. Některé neschopenky totiž přijdou s druhem činnosti „0 - první pracovní poměr“, kdežto zaměstnanec má v datech uloženo „1 - první pracovní poměr“, takže toto se pak nespárovalo. Takové neschopenky se pak naimportovaly do tabulky T0ene bez doplněných osobních čísel zaměstnanců. Dále bylo opraveno dohledání správného osobního čísla a vztahu pro zaměstnance s opakovaným nástupem.

Chybně doplněné neschopenky (stažené před touto aktualizací) se automaticky doplní, tedy přiřadí se jim správné osobní číslo podle upraveného algoritmu.

AKTUALIZACE - 03.01.2020

Pomocí podání NEMPRI, které od 1.1.2020 používá novou strukturu NEMPRI20, nešlo odeslat ošetřování OČR. Portrál VREP vrátil chybu „Element '/datovaVeta/prilohaStrana2/platebniSpojeni' existuje i když logicky nemá.“ Struktura byla upravena tak, aby OČR šlo odesílat.

KOMPLETNÍ VERZE

Kompletní verze ze dne 13.12.2019

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Kompletní verze Orsoftu Open - Personalistika bude k dispozici v klientské zóně na www.ortex.cz. Lze ji nainstalovat na verzi 19.1 podsystému Personalistika.

2. AKCE SOUVISEJÍCÍ S INSTALACÍ

Pokud provozujete systém Orsoft Open společně se systémem Orsoft nad jedněmi daty, doporučujeme nejdříve nainstalovat a spustit Orsoft Open. Při prvním spuštění serveru Orsoftu Open se provede automaticky kontrola DB schématu a následně konverze struktur těch DB tabulek, u kterých došlo ke změnám. Poté můžete instalovat Orsoft a v něm provést veškeré nastavení dle změnových listů.

Automatická konverze proběhne u těchto tabulek:

3. POPIS PROVEDENÝCH ZMĚN, OPRAV A NOVINEK

3.1 Personalistika

Mimořádné akce

V mimořádných akcích přibyly tyto volby:

  • Import/Export dat - Import - Import zaručené mzdy pro rok 2020.
  • Import/Export dat - Import - Import platových tarifů pro leden 2020.

Exporty do ČSSZ

Nasazení nové verze služby NEMPRI20

Součástí této verze je Příloha k nemocenským dávkám NEMPRI20. Tato struktura bude potřeba použít pro nemoci vzniklé v lednu 2020. Součástí exportu jsou nově informace, jakým způsobem je nyní zaměstnanci vyplácena mzda. Stejným způsobem bude zaměstnanci vyplácena dávka od ČSSZ.

Nasazení nové služby HZUPN20 (Hlášení zaměstnavatele o ukončení pracovní neschopnosti)

Nově musí zaměstnavatel odesílat i hlášení o ukončení pracovní neschopnosti. Tato verze obsahuje tuto novou službu.

Nasazení nové služby DZDPN

Nově bude zaměstnavatel dostávat informace o nemoci zaměstnanců elektronicky. Tato data budou z portálu ČSSZ stažena do tabulky T0ene. Tato data pak slouží jako podklad pro zadávání nemocí v měsíčních datech Orsoftu. Více informací je součástí T0ENE - eNeschopenky (DZDPN)