Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Zákaznická virtuální kancelář - ZVK

Část ZISu, která slouží ke komunikaci B2C - tedy mezi firmou a zákazníky. Jedná se o zákaznický portál, ve kterém mohou zákazníci vodohospodářských společností najít informace.

Základní procesy řešené ZVK:

  • Informace o odběrných místech
  • Možnost zapsání samoodečtů
  • Zobrazení faktur
  • Zobrazení uhrazených záloh, financial statement - stav pohledávek a závazků
  • Zapisování vzkazů od vodárny
  • Poslání vzkazu vodárně od zákazníka

z9_zvk_om.jpg