Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Seznam změn - Výroba - verze 19.1

KOMPLETNÍ VERZE

Kompletní verze ze dne 30.12.2018

1. Základní informace o verzi 19.1.0

Moduly Prodej, Logistika a Výroba mají společnou strategii pro přechodné období koexistence původního Orsoftu a nového Orsoftu Open.

2. Nutné akce po instalaci verze 19.1.0

Nejsou potřeba žádné akce.