Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Seznam změn - Základní část - verze 14.1

AKTUALIZACE - 6.8.2014

Ke kompletní verzi lze pomocí OMC stáhnout aktualizace. Ty se na webu vystavují v určitých časových intervalech. Tyto aktualizace nejsou nijak speciálně číslovány, jako označení se používá datum aktualizace.

Následuje seznam nejdůležitějších změn:

6.8.2014 - zrušení souborů log4j.properties a logging.properties

V serverové části Orsoft Open v konfiguračním adresáři opensrv/data.x/cfg/ mohou být soubory log4j.properties a logging.properties určené pro konfiguraci logování. Tyto soubory zde již nemusí být, nyní se budou používat pouze při potřebě řešit nějaký specifický problém (tedy po dohodě s konzultanty). Z tohoto důvodu se doporučuje tyto 2 soubory z konfiguračního adresáře smazat, pak se bude používat výchozí nastavení. Ve stejném adresáři je ještě soubor hibernate.properties určený pro konfiguraci připojení k databázi, ten zde zůstává (tedy nemazat).

KOMPLETNÍ VERZE

Kompletní verze ze dne 12.12.2013

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Kompletní verze Orsoftu Open - Základní části je k dispozici v klientské zóně na www.ortex.cz. Lze ji nainstalovat na verzi 13.2 podsystému Základní část.

2. AKCE SOUVISEJÍCÍ S INSTALACÍ

1) Po instalaci je nutné spustit volbu Administrace/Nástroje administrátora/Kontrola DB schematu, která uvede aktuální tabulky do souladu s případnými změnami datového modelu. Bez toho nebude systém správně fungovat.

2) Po instalaci je dále vhodné spustit volbu Administrace/Přístupová práva/Správa profilů. V okně Správa profilů pak v Další nabídce spustit volbu „Kontrola seznamu úloh“. Tato volba aktualizuje seznam úloh existujících v Orsoftu Open. Pokud není tento seznam naplněn, může se stát, že procházení některých bohatých nabídek hlavního menu bude poprvé trvat velice dlouho.

3) Dále je nutné provést import výchozích pohledů ve volbě Administrace/ Nástroje administrátora/Správa pohledů/Další nabídka/Import systémových pohledů. Tato akce je nutná pro správné fungování editačních programů.

3. POPIS PROVEDENÝCH ZMĚN, OPRAV A NOVINEK

3.1 Jednotné menu OR-SYSTEMu

Princip jednotného menu

Jednotné menu umožňuje v Orsoftu Open (obecně v OR-SYSTEMu Open) spojovat nabídky, které byly původně součástí systémů Orsoft Open, původní cobolský Orsoft a Orfert. Jednotné je zobrazení nabídek a definice oprávnění k nim pomocí profilů. Vlastní spuštění vybraných úloh se odlišuje pouze technicky podle toho, ke kterému původnímu systému úloha patří. Možnost volání cobolských úloh bude využívána pouze do doby, než budou všechny úlohy přeprogramovány do Javy.

Definiční soubory společných nabídek obsahují úlohy všech systémů. Uživateli se následně zobrazí pouze ty úlohy, které má zakoupené a ke kterým má oprávnění v rámci jemu přidělených profilů.

Nastavení čekacího režimu

Pro spouštění úloh cobolského Orsoftu z menu Orsoftu Open je potřeba na klientu provést nastavení tzv. „čekacího režimu“. Čekací režim cobolského Orsoftu, který se spouští automaticky na klientu se startem Orsoftu Open, musí vycházet z funkčního klienta C/S spouštěného nad shodnými daty jako Orsoft Open.

Pro čekací režim je distribuována vzorová spouštěcí dávka ortcs-owait-pro-Open.bat s konfiguračním souborem ortcs.cfg. Tato dávka zajišťuje spouštění čekacího režimu včetně potlačení úvodních obrazovek (proměnné prostředí ORTWAIT, OPOTLUVOD, ORTSCR_MOD_VOLANI a OINITSCR_HIDE) a dále automatický restart klienta po stažení nových verzí (viz REM Spusteni cekaciho rezimu pro Orsoft Open, varianta s automatickym restartem). Pokud jsou všichni klienti aktuální, neobjevují se při startu čekacího režimu žádná okna, pouze ve Správci úloh (CTRL-ALT-DEL) se objeví proces ortcl-owait-pro-Open.exe.

Ve spouštěcí dávce klienta Orsoftu Open, příp. globálně v proměnných prostředí Windows, je dále nutné nastavit tyto systémové proměnné, které potřebuje Orsoft Open pro komunikaci s čekacím režimem:

ORSOFT_CS … ukazuje do cobolského klientského adresáře soubory (např. d:\orsoftcs\soubory)

ORSOFT_CS_OWAIT_BAT … ukazuje na spouštěcí bat čekacího režimu (např. d:\orsoftcs\ortcl-owait-pro-Open.bat)

Zpracoval: kolektiv Základní části