Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Aktualizace

Aktualizace IS Orsoft Open se provádí pomocí jednoduché konzolové aplikace OMC.

Spuštění

Aplikace OMC se spouští vždy na serveru, kde je nainstalována serverová část Orsoft Open či OR-SYSTEM Open. Před spuštěním OMC je potřeba zastavit serverový proces, viz Administrace Orsoftu Open.

Spuštění OMC se provádí v závislosti na platformě. Na Windows je v adresáři files dávka ors-omc.bat, pomocí které se OMC spustí. Na Linuxu se spuštění provede z konzolového administrátorského menu pomocí volby „A=aktualizace programu z webu“.

Nastavení

Po spuštění aplikace OMC se zobrazí jednoduché menu. Volbou „Z“ lze provést změnu údajů. Tuto změnu je třeba provést při prvním nastavení nebo při změně verze Orsoftu Open. Zadávané údaje jsou:

  • Server s aktualizacemi - zde je třeba zadat „www.ortex.cz“ (to se také přednabídne).
  • Verze - zadává se číslo verze, např. „14.1“. Při přechodu na novou verzi Orsoftu Open je třeba zde změnit číslo verze.
  • Varianta IS - zde se zadává, jakou variantu IS používáte. Pokud používáte OR-SYSTEM Open, tak zde vyplňte „OR-SYSTEM Open“, v opačném případě zde ponechte „Orsoft Open“.
  • Které části OR-SYSTEMu Open stahovat - toto se zadává pouze v případě OR-SYSTEMu Open. Je možné určit, zda se bude stahovat celá aplikace, nebo pouze část. To má význam v případě, že ekonomickou část (ORTEX) je třeba stáhnout ze serveru www.ortex.cz, kdežto logistickou část (OR-CZ) z jiného zdroje.
  • Proxy server, port, uživatel a heslo - je potřeba zadat pouze v případě, že se pro přístup na internet používá proxy server.

Aktualizace

Po nastavení aplikace OMC je možné provést vlastní aktualizaci. Ta se spustí ze základního menu pomocí klávesy „Enter“. Po spuštění se dotáže na uživatele a heslo používané pro přístup do zákaznické oblasti na serveru www.ortex.cz.

Po vyplnění těchto údajů pak dojde k vlastnímu stažení aktuální verze Orsoftu Open ze serveru ORTEXu. Aktualizují se všechny komponenty potřebné pro běh aplikace Orsoft Open, tedy obsah adresářů lib, files, vzor apod. Jediné, co se neaktualizuje, je licenční soubor „install.xml“, který vzniká při instalaci Orsoftu Open z CD na základě zadání licenčního čísla a aktivačního klíče (nebo může být soubor zaslán mailem z obchodního oddělení v případě změn licence).

Aktualizace pomocí OMC je připravena tak, aby byla co nejjednodušší. Nelze vybírat, co se má aktualizovat a co ne, ale aktualizuje se vše, co je třeba. Výsledkem je stav, který je zveřejněn na serveru ORTEXu jako oficiální aktuální verze.