Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Seznam změn - CRM - verze 22.1

AKTUALIZACE - 11.2.2022

Aktivity CRM - šablony

  • Opraveno načítání šablon pro pole Popis a Závěr.

KOMPLETNÍ VERZE

Kompletní verze ze dne 4.1.2022

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Úloha CRM je součástí kompletní verze Orsoftu Open a je k dispozici v klientské zóně na www.ortex.cz. Lze ji nainstalovat na verzi 21.1.

2. AKCE SOUVISEJÍCÍ S INSTALACÍ

Žádné.

3. POPIS PROVEDENÝCH ZMĚN, OPRAV A NOVINEK

Viz Aktualizace v Seznam změn - CRM - verze 21.1.

-

Zpracoval: kolektiv Základní části