Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Seznam změn - CRM - verze 21.1

AKTUALIZACE - 12.2.2021

Propojení aktivit na obecné objekty

  • Předmět propojení - nově přibyla možnost zobrazovat u propojených objektů text dotažený z konkrétního navázaného záznamu. Text se zobrazuje v novém poli Předmět propojení, které přibylo v položce Propojení (v detailu prostřední ze tří polí) v Aktivitách.
    • Způsob plnění pole Předmět propojení se definuje v číselníku CRM/Parametry/Číselníky/Aktivity/Propojení aktivit na objekty. Zde je nová položka Atribut pro popis, do které lze uvést (vybrat) název atributu propojeného objektu, z něhož se má text dotahovat. Pokud není vyplněn, zůstává pole Předmět propojení v Aktivitách prázdné.

KOMPLETNÍ VERZE

Kompletní verze ze dne 15.12.2020

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Úloha CRM je součástí kompletní verze Orsoftu Open a je k dispozici v klientské zóně na www.ortex.cz. Lze ji nainstalovat na verzi 20.1.

2. AKCE SOUVISEJÍCÍ S INSTALACÍ

Žádné.

3. POPIS PROVEDENÝCH ZMĚN, OPRAV A NOVINEK

Viz Aktualizace v Seznam změn - CRM - verze 20.1.

-

Zpracoval: kolektiv Základní části