Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftopen:szm:p0_szm_171 [2017/02/16 10:47] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Seznam změn - Finanční účetnictví - verze 17.1 ======
 +
 +
 +===== KOMPLETNÍ VERZE =====
 +
 +
 +Kompletní verze ze dne 15.12.2016
 +
 +
 +==== 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE ====
 +
 +
 +Kompletní verze Orsoftu Open - Finanční účetnictví je k dispozici v klientské zóně na __[[http://​www.ortex.cz/​|<​font 9pt:​normal/​arial>​www.ortex.cz</​font>​ ]] __. Lze ji nainstalovat na verzi 16.1 podsystému Finanční účetnictví.
 +
 +
 +==== 2. AKCE SOUVISEJÍCÍ S INSTALACÍ ====
 +
 +
 +1) Po instalaci verze 17.1 se při prvním spuštění serveru Orsoftu Open provede automaticky kontrola DB schematu a následně konverze struktur těch DB tabulek, u kterých došlo ke změnám.
 +
 +
 +==== 3. POPIS PROVEDENCH ZMĚN, OPRAV A NOVINEK ====
 +
 +
 +Verze obsahuje opravy chyb od poslední distribuce, dále obsahuje nnové funkcionality v oblasti tiskových výstupů, saldokonta, atd.
 +
 +
 +=== 3.1. Pořizování vstupních dat ===
 +
 +
 +== Došlé a vydané faktury ==
 +
 +
 +Tabulky faktur byly rozšířeny o novou položku "​Zbývá"​ (do verze 16.1 se vždy počítala),​ nyní je obnos zbývá uložen. Po instalaci verze 17.1 je třeba spustit jednorázové naplnění pomocí volby Hromadná aktualizace obnosu zbývá. Volbu najdete ve vydaných nebo přijatých fakturách - ikona "​šipka"​ v záhlaví. Aktualizaci je možné provést hromadně nebo jednotlivě.
 +
 +
 +== Banky ==
 +
 +
 +Na hlavečce bankovního výpisu je k dispozici provést **přepočet stavů ** jednoho nebo všech výpisů. Obě možnosti najdete ve vobě "​šipka"​ na hlavičce bankovních výpisů.
 +
 +
 +Ke změně došlo i v oblasti zpracování **Sloučených a Dílčích plateb**. Pro tuto úlohu je možné nastavit konfiguraci,​ kde je uveden "​technický účet"​ pro zaúčtování sloučené platby. Sloučená platba je pak účtována 221/395 a dílčí rozpad je po té proveden z technického účtu 395/311. Stená pravidla platí i pro sloučené výdaje.
 +
 +
 +Ve volbě banka se v současné době připravují zápočty pohledávek a závazků - úloha je k zatím rozpracovaná.
 +
 +
 +=== 3.2. Saldo a tiskové výstupy ===
 +
 +
 +Volba obsahuje:
 +
 +
 +**Přehled pohledávek z firmu** s rozpadem na dílčí položky. Tuto tabulku je třeba naplnit pomocí ikony v záhlaví. Opět se jedná o ikonu "​šipka",​ kde najdete nabídku "​Naplnění salda"
 +
 +
 +**Stav pohledávek a závazků ke dni: ** vybere a zobrazí pohledávky,​ nebo závazky ke dni (podle volby) a to buď všechny nebo jen ty nezaplacené (pokud zaškrtnete parametry pouze nezaplacené a po splatnosti. Nad tímto pohledem máte k dispozici nové tiskové sestavy:
 +
 +
 +Pohledávky k datu
 +
 +
 +Pohledávky k datu - Excel
 +
 +
 +Pohledávky k datu včetně adresy Excel
 +
 +
 +Tabulkový přehled nezaplacených faktur - Excel s možností zadání lhůt prodlení před tiskem.
 +
 +
 +**četní saldo ke dni:** - zobrazí doložení zůstatků účtu - buď všech účtů nebo jednoho vybraného, podle volby
 +
 +
 +Zpracovala: N. Kejzlarová
 +
 +
 +===  ===
 +
 +
 +===  ===