Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Technologická příprava výroby

V této skupině úloh – TPV je možno provést výpočet kalkulací, stanovit technologické postupy, nastavit číselníky pracovních strojů a nářadí (přípravků).

Je možné prohlížet archivní tabulky kalkulací a postupů.