Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Parametry

Tato volba obsahuje dvě podvolby - číselníky a konfiguraci. V jedné lze spravovat číselníky důležité pro finanční účetnictví, v druhé nastavovat vše potřebné pro správný chod finančního účetnictví.