Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rizikové funkce

Sledování rizik vyžaduje nadstavbu pracovních funkcí, jelikož stejná pracovní funkce se může vyskytnout na více pracovištích, které ale mohou mít jiná zdravotní rizika.

Přehled okna

Přehled okna 1 Název rizikové funkce. Doporučuje se název obsahující název pracovní funkce a zařazení na pracoviště.
2 Rizikové pracoviště. Riziková funkce se vždy váže k jednomu specifickému pracovišti.
3 Pracovní funkce, od které je riziková funkce odvozena.
4 Rizikové faktory na rizikovém pracovišti.
5 Rizikové faktory pro danou rizikovou funkci.

Upozornění Pokud jsou uvedeny pouze rizikové faktory pracoviště, platí ty. V opačném případě platí pouze faktory uvedené přímo pro danou funkci. Rizikové faktory pracoviště a funkce se tedy vzájemně VYLUČUJÍ.