Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Jádro

Podsystém Jádro je určen pro …..

Základní úlohou podsystému Jádro je …

Podsystém Jádro umožňuje …