Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

OR-System Open

OR-SYSTEM Open poskytuje aktuální a relevantní informace pro efektivní řízení vaší společnosti. Informace jsou vždy po ruce, na správném místě a ve správný čas.

OR-SYSTEM Open je určen pro ty, kteří chtějí moderně, sofistikovaně a procesně řídit obchodní, výrobní a servisní společnosti. Pokryje všechny podnikové procesy a poskytuje informace potřebné pro efektivní řízení podniku bez ohledu na jeho velikost a charakter výroby.
S přehledem zvládne plánovat a řídit kusovou, sériovou i hromadnou výrobu.

OR-SYSTEM Open je modulární systém podporující všechny podnikové procesy. Vše se odehrává v jednotném prostředí bez nutnosti komunikačních rozhraní.

Přihlášení do systému

Pro přihlášení do systému slouží uživatelům ORsManager, který se otevře rozkliknutím ikony na ploše vašeho firemního PC. Standardně mají běžní uživatelé připojení pouze na ostrá data (pojmenování připojení obvykle koresponduje s názvem firmy) ale v rámci testování nové verze, či zakázkových úprav zde může být více připojení (například testovací data a podobně).
Po rozkliknutí konkrétního připojení se spustí klient systému (obrazovka přihlášení) a vyžádá si LOGIN a HESLO. Po správném zadání přístupových údajů proběhne přihlášení do systému a načtení úvodní obrazovky. Seznam přístupových údajů mí k dispozici administrátor systému.

Základní ovládání

OR-SYSTEM Open byl vyvinut pro jednoduché a přehledné ovládání s jednotným vzhledem napříč všemi formuláři a moduly.
Všechny standardní formuláře obsahují základní tlačítka s totožnou logickou funkcionalitou a vzhledem.

Práci se systémem a jednotlivými záznamy nám usnadní klávesové zkratky, které jsou integrovány do jádra OR-SYSTEM Open a jsou tak dostupné ve všech jeho úlohách.

Úkoly v modulu CRM

MENU je tvořeno seznamem instalovaných modulů, seskupených do pojmenovaných záložek. Každá záložka obsahuje volání programů, případně složky, do kterých jsou programy sdružovány.
Celé MENU je rozděleno do 2 částí, kdy spodní část obsahuje jednotlivé moduly systému rozdělené do jednotlivých záložek a horní část obsahuje rozbalenou nabídku vybrané záložky. V každé záložce jsou k dispozici jednotlivé úlohy systému sdružované do složek a podsložek roztříděné do logických celků. Toto menu je uživatelsky modifikovatelné a každý si tak může do složek přidávat úlohy dle vlastní volby, případně vytvářet nové složky, které budou viditelné pouze aktuálnímu uživateli.

Oblíbené

Horní záložka Oblíbené obsahuje seznam oblíbených úloh systému. Uživatel si může dle své potřeby přidávat libovolné úlohy z MENU a sestavit si svůj seznam programů, který mu ulehčí práci, místo hledání vybraných úloh mezi záložkami a složkami menu.

Přidání programu do horní záložky Oblíbené je uživatelsky možné kliknutím pravého tlačítka myši v Menu na vybranou položku.

Pracovní plocha

V pracovní ploše je možné mít otevřené formuláře úloh OR-SYSTEM Open. Formuláře je možné pomocí myši přesouvat v rámci pracovní plochy, zavřít, zmenšit, zvětšit, zobrazit si více formulářů naráz, nebo přepínat se mezi jednotlivými formuláři.
Systém umožňuje v rámci pracovní plochy mít otevřeno více instancí stejné úlohy. Mezi jednotlivými úlohami je možné se také přepínat v dolní liště, která zobrazuje seznam právě spuštěných úloh.
U vybraných formulářů je možné mezi sebou využívat funkce Drag&Drop (tato funkce je postupně doplňována do dalších úloh).

Základní funkce v úlohách

V rámci celého systému je ve standardních úlohách horní lišta s tlačítky se základní funkcionalitou. Ve vybraných úlohách může lišta obsahovat více tlačítek, které se svou funkcionalitou vážou k dané úloze. Obsah této lišty je ovlivněn také nastavením přístupových práv přihlášeného uživatele a nastaveným pohledem.

Zobrazení

V případě omezení v pohledu se nemusí zobrazovat veškerá tlačítka.

Možnosti zobrazení:

 • Seznam - Zobrazení všech záznamů řádkově (je možné scrollovat myší).
 • Detail - Zobrazení detailu vybraného záznamu (zobrazení okna se všemi informacemi týkající se vybraného záznamu).
 • Dual - Zobrazení kombinace Seznam a Detail (při scrollování v Seznamu se současně mění Detail, dle záznamu, na kterém momentálně kurzor stojí). Při druhém kliknutí na tlačítko Dual se změní horizontální/vertikální rozložení.

Záznamy

Jednotlivé funkce mohou být omezeny přístupovými právy.

Možnosti záznamu:

 • Založit záznam - Založení nového záznamu.
 • Opravit záznam - Editace vybraného záznamu.
 • Smazat záznam - Odstranění vybraného záznamu.
 • Opsat záznam - Kopírování údajů a založení nového záznamu.

Ostatní

Správa pohledů:

 • Přepínání mezi pohledy
 • Úprava zobrazených sloupců
 • Spuštění Designéra

Filtry - Správa filtrů umožňuje připravit si filtry s kombinací podmínek, na základě kterých je možné rychle filtrovat data, případně daný filtr vypnout.

Export do Excelu:

Poznámky k záznamu:

Tisky:

 • Distribuované tiskové sestavy
 • Uživatelské sestavy

Další nabídka:

 • Seznam dalších funkcí ve vybrané úloze