Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Správa a výběr sloupců zobrazení (pohledy)

Seznámení

Tento dialog slouží k vlastní definici zobrazení sloupců tabulky datového modelu a jejich přiřazení uživateli nebo skupině uživatelů z určitého profilu. Taktéž se bude nabízí při výběrů sloupců pro export do excelu. Tlačítko pohledy editačního programu lze uživateli povolit či zakázat pomocí oprávnění profilu přes id úlohy ors.browse.upravitPohled.

Výběr sloupců

Vlastní výběr sloupců probíhá tak, že v levé části okna ve stromové struktuře pomocí tlačítka myši nebo pomocí kombinace klávesy Ctrl a tlačítka myši označíme jeden nebo více sloupců, které následně tlačítkem Přidat vybrané vložíme mezi vybrané sloupce v pravé části okna.

Vybrané sloupce lze následně ještě upravovat. Lze změnit jejich pořadí, tak že tlačítkem Nahoru posunujeme vybraný sloupec v seznamu směrem nahoru a tlačítkem Dolu zase naopak. Dále lze vybranému sloupci upravit jeho zobrazovanou hlavičku, tak že do pole Hlavička sloupce zadáme vlastní text a zmáčkneme tlačítko OK vedle pole Hlavička sloupce.

Tlačítkem Odebrat vybrané lze odebrat jeden nebo více vybraných sloupců.

Tlačítko OKslouží pro potvrzení dialogu výběru sloupců. Tlačítko Návrat slouží pro opuštění dialogu bez výběru.

Správa pohledů a přiřazení uživateli nebo profilu

Ve výběrovém poli Název se zobrazují již uložené pohledy. Pokud je pohled nastaven jako výchozí, tak se v názvu zobrazuje za názvem pohledu text (výchozí).

Tlačítkem Nový lze začít editaci nového pohledu. Po vlastním výběru sloupců lze pohled tlačítkem Uložit uložit do databáze.

Tlačítkem Smazat lze již uložený pohled smazat.

Tlačítkem Nastavit jako výchozí lze vybraný pohled nastavit jako výchozí pro zobrazení tabulky datového modelu v editačním programu.

Zaškrtávátko Aktivní slouží k určení zda se má pohled uživateli nabízet, pokud není nastaveno, nemůže být pohled nastaven ani jako výchozí.

Běžný uživatel

Běžný uživatel má umožněno si zakládat jen své vlastní pohledy a to jen v případě, že má tuto volbu v oprávnění povolenou viz úvod.

Administrátor

Administrátor může definovat pohledy ostatním uživatelům. Může je přiřadit buď uživateli nebo skupině, tak že si vybere typ, zda je to pro uživatele nebo pro skupinu a v závislosti na typu si vybere uživatele, nebo profil a poté pohled tlačítkem Uložit uloží a zároveň přiřadí uživateli nebo skupině.

K úpravě detailu pohledů slouží nástroj Designér, který obsahuje grafický editor pro snadnou správu detailu vybraného pohledu.

Administrátor dle vybraného typu a vybraného uživatele nebo skupiny v rozbalovacím poli název vidí všechny uložené pohledy uživatele či skupiny.

Pokud má uživatel právo si definovat vlastní pohledy, tak jeho nastavený výchozí pohled má přednost před nastavením administrátora.