Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Základní část

Skupina úloh Základní část je součástí podsystému Kmenová data systému a slouží jako základ celého systému Orsoft a podpora všech ostatních podsystémů.

Základní část zahrnuje:

  • startování Orsoftu: vyvolání úvodních akcí, načtení konfigurace a zobrazení úvodní nabídky obsluhy (řídící menu),
  • obsluhu Konfigurace, Administrace a Kmenových dat,
  • podporu pro provoz a součinnost jednotlivých podsystémů

Funkční Základní část je nutnou podmínkou pro provoz jakéhokoliv podsystému.

Pro bezchybný provoz podsystémů je vždy nutná odpovídající verze Základní části, neboť udržuje společné soubory, obsahuje obecně využívané programy a další podporu. Výpis nainstalovaných verzí všech podsystémů je součástí Základní části.

Základní část obsahuje řadu obecných prvků, které určují vazby na hardwarové platformy, operační systémy, aplikační server Cobolu (Run-Time) a použití nových technologií.

Administrace

Kmenová data