Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Číselník pravidelných akcí

Tento číselník představuje jakousi mezivrstvu mezi číselníkem důvodů jízdy a evidencí pravidelných akcí. Záznamy v tomto číselníku umožňují blíže specifikovat o jaký konkrétní důvod akce se jedná. Například můžete stanovit zvolit jako důvod výměnu oleje, jako název zadat „Výměna oleje nákladních vozů“ a specifikovat, že se jedná o periodickou akci, která se opakuje každý rok. Evidenci pravidelných akcí lze vést pouze pro záznamy v tomto číselníku.

Přehled okna

Přehled okna 1 Název pravidelné akce.
2 Zvolený důvod jízdy/akce.
3 Informace, jestli se akce bude pravidelně opakovat.
4 Zvolený interval opakování z číselníku periodicity akcí. Momentálně jsou podporovány pouze základní volby M = měsíce a R = roky.
5 Množství najetých km před opakováním akce. Pokud od poslední akce bylo najeto stanovené množství km, tak bude v evidenci vozidel zobrazeno upozornění, že se má akce opakovat předčasně.