Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Vazba

SQL vazba z tabulky smg na tabulku smf

select *
from smg smg
left outer join smf smf on smf.smf_idpk = smg.smg_smf_idpk