Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Vazba

SQL vazba z tabulky PSPLATKPOL na tabulku ODDOKR

select *
from PSPLATKPOL psplatkpol
left outer join ODDOKR oddokr on oddokr.idpk = psplatkpol.idpk_oddokr