Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Vazba

SQL vazba z tabulky Z0VYJADROVANI na tabulku O0CISELNIK

select *
from Z0VYJADROVANI z0vyjadrovani
left outer join O0CISELNIK o0ciselnik on o0ciselnik.idpk = z0vyjadrovani.cis_z0vyjdruh