Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Entitní třída OprofilOuziv

Profily přidělené uživatelům

Seznam polí

Pole SQL Typ Popis
idpk idpk Long(18) ID záznamu
ouziv idpk_ouziv Ouziv Vazba na Uživatele
oprofil idpk_oprofil Oprofil Přidělený profil
pozn pozn String(60) Poznámka k přidělenému profilu