Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Orsoft Open

Zaměstnanci se smluvními platy

Jedná se o vybranou skupinu zaměstnanců, kterým nelze zadávat příplatky a výkonnostní odměny.

Popis okna


Filtr pro zobrazení všech zaměstnanců nebo pouze zaměstnanců se smluvními platy.
Zadávání informace o tom, zda zaměstnanec nemá výkonnostní odměny nebo příplatky.

Ve výchozím stavu tento editor zobrazuje pouze zaměstnance se smluvními platy. Nový zaměstnanec se přidá tak, že stisknete tlačítko , vyberete zaměstnance ze seznamu a záznam upravíte dle potřeby.