Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Pořadí

Pořadí kontaktního údaje CRM (číselník OHKONUPOR) - pořadí údaje v rámci jednoho typu. Standardní hodnoty jsou níže. Údaje s tučným kódem nemažte, pracují s nimi programy. Viz též číselníky CRM.

  • Číslo 1 (CIS1)
  • Číslo 2 (CIS2)
  • Domů (DOMU)
  • Neurčeno (NEU)