Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Entitní třída Pbuc

Převodník bankovních účtů

Seznam polí

Pole SQL Typ Popis
idpk idpk Long(18) ID záznamu
ocuoByIdpkAu idpk_au Ocuo Analytický účet - vazba na účtovou osnovu
ocuoByIdpkUcp idpk_ucp Ocuo Příjmový analytický účet - vazba na účtovou osnovu
ocuoByIdpkUcv idpk_ucv Ocuo Výdajový analytický účet - vazba na účtovou osnovu
cisUctu cis_uctu String(30) Číslo bankovního účtu - formát pppppp-bbbbbbbbbb
o6c kod_banky O6c Směrový kód banky
iban iban String(34) IBAN
nazev nazev String(30) Název účtu
Název účtu banky - běžný, úvěrový,devizový,…</cs>
nazevProBanku nazev_pro_banku String(30) Název banky
Název banky
banka banka String(30) Určení BÚ pro ABO
Přesné určení (název) BÚ pro ABO, ze kterého se posílají platby - příkazy k úhradě SEPA, Commerzbank formát
pobocka pobocka String(50) Sídlo pobočky
o1ciseln mena_cis, mena_klic O1ciseln Kód měny - vazba na o1ciseln - ciselnik ORT9KURZ
platnOd platn_od Date(23) Platnost od
platnDo platn_do Date(23) Platnost do
deviz deviz Character(1) Příznak devizového účtu
uver uver Character(1) Příznak úvěrového účtu
oddr idpk_dr Oddr IDPK dokladové řady - vazba na číselník dokladových řad
fiktivPlatby fiktiv_platby Character(1) Příznak fiktivních plateb - zápočty, odprodeje
okutv idpk_utv Okutv IDPK útvaru - vazba na katalog útvarů
poPriznak po_priznak Character(1) Příznak pořízení záznamu
poDatum po_datum Date(23) Datum a čas pořízení záznamu
poKdo po_kdo Integer(9) Uživatel, který pořídil záznam
zmPriznak zm_priznak Character(1) Příznak poslední změny záznamu
zmDatum zm_datum Date(23) Datum a čas poslední změny záznamu
zmKdo zm_kdo Integer(9) Uživatel, který naposledy změnil záznam
cisloDokladRadky cisloDokladRadky Boolean(1) Příznak čísla dokladu u řádků výpisu
True - číslovat řádky výpisu, false - číslovat pouze výpisy</cs>
datDoPlatby dat_do_platby Boolean(1) Přebírat datum výpisu do data platby
icoBanky ico_banky String(8) IČO banky pro PAP