Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:c1diety [2018/11/08 15:12] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída C1diety =====
 +Vyplácené stravné
 +
 +Vyplácené stravné - C1DIETY
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|idpk |idpk |Long(18) |ID záznamu |
 +|version |version |Long(18) |Technický sloupec - verze |
 +|o0ciselnik |[[fk_c1diety_o0ciselnik|idpk_typ_vydaje]] |[[o0ciselnik|O0ciselnik]] |Cizí klíč - O1CISELNIK - CVYDAJ |
 +| |||Cizí klíč do tabulky O1CISELNIK - CVYDAJ |
 +|datumVydaje |datum_vydaje |Date(23) |Datum výdaje |
 +|c1zahr2 |[[fk_c1diety_c1zahr2|idpk_czahr2]] |[[c1zahr2|C1zahr2]] |Cizí klíč - C1ZAHR2 |
 +| |||Cizí klíč do tabulky C1ZAHR2 |
 +|c1zahr1 |[[fk_c1diety_c1zahr1|idpk_czahr1]] |[[c1zahr1|C1zahr1]] |Cizí klíč - C1ZAHR1 |
 +| |||Cizí klíč do tabulky C1ZAHR1 |
 +|castka |castka |BigDecimal(10,​2) |Částka |
 +|castkaVKc |castka_v_kc |BigDecimal(12,​4) |Částka přepočítaná na Kč |
 +|kraceniStravneho |kraceni_stravneho |Integer(9) |Krácení stravného za počet jídel |
 +|poznamka |poznamka |String(150) |Poznámka |
 +|exportUcto |export_ucto |Character(1) |Příznak exportu do finan. účetnictví |
 +|uctoDatum |ucto_datum |Date(23) |Datum exportu do finan. účetnictví |
 +|pocetHodin |pocet_hodin |BigDecimal(10,​2) |Počet proplacených hodin |
 +|dodanit |dodanit |BigDecimal(10,​2) |Částka ke zdanění |
 +|poPriznak |po_priznak |Character(1) |Příznak pořízení záznamu |
 +|poKdo |po_kdo |Integer(9) |Uživatel, který pořídil záznam |
 +|poDatum |po_datum |Date(23) |Datum a čas pořízení záznamu |
 +|zmPriznak |zm_priznak |Character(1) |Příznak poslední změny záznamu |
 +|zmKdo |zm_kdo |Integer(9) |Uživatel, který naposledy změnil záznam |
 +|zmDatum |zm_datum |Date(23) |Datum a čas poslední změny záznamu |
 +|zmPocet |zm_pocet |Integer(9) |Počet změn záznamu |