Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Registry majetku

Registry majetku jsou tabulky podsystému Majetek, které obsahují doplňující informace ke kartě majetku a to různého typu daného druhem majetku.

Podle zadaného druhu DM můžete zapsat některé další doplňující, zvláště technické údaje a údaje pro zařazovací protokoly (Výnos FSÚ o jednotných vzorech prvotních záznamů pro oblast ZP a investice čj. 2079/78-03 z 31.5.1978) a to do tzv. registrů Majetku. Součástí registrů jsou i položky související s majetkovými daněmi a jejich evidencí. Dalším základem pro konstrukci registrů (především tedy parcel a budov) jsou požadavky Katastrálních úřadů na vedení evidence nemovitostí, definované požadavky na Státní informační systém, a samozřejmě obecné uživatelské požadavky. Podle nastavení v konfiguraci se nastavují různé úrovně kontroly v registrech.

Každý z registrů obsahuje kromě specifických také společné údaje - kromě dosavadních nově tzv. třídící údaje (náplň si definuje si uživatel), celkem tři a údaje o vlastníkovi, uživateli, tzn. nájemci a o uživatelské (nájemní) identifikaci, čímž rozumíme obvykle identifikaci nájemní smlouvy apod. Tyto údaje umožňují definovat následně lepší práci s nájmy. Krom výše uvedených tří třídících údajů se dá třídit v každém registru také podle vlastníka a uživatele a také podle specifických klíčů (SPZ auta, výrobní číslo, adresy, vlastnického listu, katastru atd.).

Popisy tabulek a tabulek souvisejících viz odkazy níže: