Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Plán odpisů pro aktuální inventární číslo

Pokud uživatel zvolí ikonu pro Plán odpisů, provede se výpočet jak daňových, tak účetních odpisů, případně rozpuštění transferů až do úplného odepsání a objeví se tabulka Přehled plánovaných odpisů:
Na posledním řádku tabulky naleznete informaci, kdy dojde k úplnému daňovému a účetnímu doodepsání daného inventární čísla. Tato informace může výborně sloužit ke kontrole, zda uživatel zadal správně parametry pro odpisování a zda se tedy daný majetek doodepíše právě tehdy, kdy je požadováno.