Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:cvlastnostklasiffirmakonkretni [2017/06/27 05:53] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída CVlastnostKlasifFirmaKonkretni =====
 +vkv - Konkrétní vlastnosti pro klasifikaci obchodních partnerů ​         ​
 +
 +
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|id.vkzIdpk |vkv_vkz_kn |Integer(9) |001 Odkaz na vlastnost |
 +| |||Krátké systémové číslo standardní\\ ​ vlastnosti.\\ ​   - hlavní klíč\\ ​   - přes toto číslo je provedena\\ ​     vazba mezi soubory VKV - VKV\\    - 9 numerických znaků\\ |
 +|id.kod |vkv_kod |String(10) |002 Kód vlastnosti |
 +| |||Identifikační kód konkrétní vlastnosti.\\ ​   - hlavní klíč\\ ​   - jednoznačná identifikace konkrétní\\ ​     vlastnosti\\ ​   - 10 alfanumerických znaků.\\ |
 +|stav |vkv_stav |Short(4) |003 Stav záznamu |
 +| |||Určuje stav příslušného záznamu.\\ ​ 0 - aktivní vlastnost\\ ​ 1 - neaktivní vlastnost\\ ​    ​(nelze ji dále použít)\\ ​ Čtyři numerické znaky.\\ |
 +|idpk |vkv_kn |Integer(9) |004 Systémové číslo |
 +| |||Krátké systémové číslo podle 79 věty\\ ​ souboru KN.\\    - krátké číslo konkrétní vlastnosti\\ ​     generované systémem pro její\\ ​     jednoznačnou identifikaci\\ ​   - použití pro vazby na další soubory\\ ​   - 9 numerických znaků.\\ |
 +|nazev |vkv_nazev |String(40) |005 Název vlastnosti |
 +| |||Pojmenování příslušné vlastnosti.\\ ​   - 40 alfanumerických znaků\\ ​   - vedlejší klíč, doporučené pole\\ ​     k vyplnění.\\ |
 +|popis |vkv_popis |String(60) |006 Popis vlastnosti |
 +| |||Podrobnější popis vlastnosti\\ ​ (informativní údaj)\\ ​   - 60 alfanumerických znaků.\\ |
 +|editJn |vkv_edit_jn |Character(1) |010 Editovatelnost |
 +| |||Určuje editovatelnost hodnoty této\\ ​ vlastnosti.\\ ​  - pokud jde o editovatelnou vlastnost,​\\ ​    pak k ní mohou, ale nemusí\\ ​    ​existovat sady a hodnoty.\\ ​   - zadáva se Ano/​NE\\ ​   - 1 alfanumerický znak.\\ |
 +|ename |vkv_login |String(8) |012 Kdo změnil ? |
 +| |||Identifikace autora poslední modifikace.\\ ​   - login jméno pracovníka,​ který\\ ​     záznam naposled modifikoval.\\ ​   - 8 alfanumerických znaků.\\ |
 +|edat |vkv_edat |Integer(9) |013 Kdy změnil ? |
 +| |||Datum poslední modifikace.\\ ​   - systémové datum dne, kdy byl\\      záznam naposled modifikován.\\ ​   - 9 numerických znaků.\\ |
 +|format |vkv_format |String(10) |018 Formát hodnoty |
 +| |||Format hodnoty příslušné vlastnosti\\ ​   - 10 alfanumerických znaků.\\ |
 +|an |vkv_an |Character(1) |019 Typ hodnoty-formátu |
 +| |||Typ hodnoty\\ ​   - určuje typ hodnoty příslušné\\ ​     k vlastnosti\\ ​   - zadává se Alfanumerika/​Numerika\\ ​   - 1 alfanumerický znak.\\ |
 +|hal |vkv_hal |Short(4) |020 Délka hodnoty-formátu |
 +| |||Délka hodnoty\\ ​   - 4 numerické znaky\\ ​   pro alfanumeriku platí < 21\\    pro numeriku ​    ​platí < 15\\    Programově automaticky korigováno.\\ |
 +|hnk |vkv_hnk |Short(4) |021 Počet des.míst-formátu |
 +| |||Desetinná místa (jen pro numerické údaje)\\ ​   - 4 numerické znaky\\ ​   pro alfanumeriku platí = 0\\    pro numeriku ​    ​platí < 5\\    Programově automaticky korigováno.\\ |
 +|pismo |vkv_pismo |Character(1) |031 Druh písma N/M/V |
 +| |||Druh písmen N - dle vstupu\\ ​                (N = defaultní)\\ ​             M - pouze malá písmena\\ ​             V - pouze velká.\\ ​ Význam má pouze pro vlastnosti\\ ​ s alfanumerickým formátem hodnoty.\\ |
 +|aname |vkv_aname |String(8) |039 Autor aktualizace |
 +| |||Autor aktualizace\\ ​ Login, který aktualizoval danou vlastnost\\ |
 +|adat |vkv_adat |Date(23) |040 Datum aktualizace |
 +| |||Datum aktualizace\\ ​ Aktuální datum a čas aktualizace záznamu\\ |
 +|druh |vkv_druh |Character(1) |045 Druh vlastnosti |
 +| |||Druh vlastnosti\\ ​ Definuje, pro jaké objekty je vlastnost určena\\ ​ (přebírá se z číselníku standardních vlastností)\\ ​ " " konfigurace položek (+ tavby), default\\ ​ "​A"​ klasifikace obchodních partnerů\\ |
 +|makro |vkv_makro |String(10) |033 Iden.pro makro |
 +| |||Alfanumerická jednoznačná identifikace\\ ​ pro makro (5. klíč tabulky vkv).\\ ​ Tento údaj slouží pro jednoznačnou\\ ​ identifikaci v makru, které pracuje\\ ​ s vlastnostmi. Pokud není uživatelsky\\ ​ upraveno, pak je atribut plněn\\ ​ systémovým číslem tabulky VKV.\\ |