Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Uživatelská klasifikace 2

Uživatelská klasifikace 2 aktivity CRM (číselník OHAKTUZI2) - tento číselník může obsahovat čistě uživatelskou klasifikaci aktivit. Standardní hodnota je pouze jediná, a to Neurčena (NEU), zbytek si může uživatel doplnit dle vlastního uvážení. Viz též číselníky CRM.