Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Dávky (hlavičky dávek)

Zde lze prohlížet/editovat hlavičky položek. Hlavička položky je jednoznačně identifikována názvem odečtové dávky. Zastřešuje položky dávek a umožňuje provádět operace s celou skupinou položek stejné dávky.

Speciální ikony v záhlaví browse

 • Celá dávka - zobrazí všechny položky dávky
 • Dávka - pouze kontrolní odečty - nasvítí pouze kontrolní odečty
 • Aktivní i neaktivní - zobrazí se aktuální hlavičky i hlavičky dávek uklizených v archívu
 • Neaktivní (archivované) - zobrazí se pouze archivované hlavičky dávek
 • Aktivní - zobrazí se pouze hlavičky dávek nearchivované

Další nabídka

 • Generování dávky - jde o stěžejní činnost. Podle zadaného filtru program automaticky vygeneruje dávky pro odečtová zařízení. Vygenerované položky mají stav záznamu = „Z“, jsou určeny pro odečítače. Tabulka ostatních kódů stavu záznamu, například po návratu z odečtového zařízení, se nalézá v kapitole „Zobrazované údaje browse“ zde

Mimo standardní údaje filtru rozhoduje o průběhu zpracování "režim odečtu". Někdy je potřeba přichystat odečty 
bez některých kontrol, např. periodicity. K tomu slouží mimořádný odečet. Další možností je kontrolní odečet.
Kontrolní odečty se generují podle příznaku kontrolního odečtu v číselníku kontrolních odečtů. Režim centrální
fakturace smí užívat pouze hlavní fakturant. Kromě standardních odečtů se vygenerují současně i kontrolní odečty.
 • Generování dávky podle seznamu - uživatel vybere textový soubor se seznamem dávek. Ten lze nechat v předchozím kroku vygenerovat ve volbě hlavního menu Dávky|Import|Import ZVK požadavků

Pořizované/zobrazované údaje

 • Název dávky - název odečtové dávky
 • Archivováno - (zaškrtávátko) hlavička se uloží do archívu
 • Měsíc odečtu - plánovaný měsíc
 • Rok odečtu
 • Období odečtu - podle číselníku období odečtu (obecné číselníky), např. 51= roční, 10=měsíční, …

Ostatní ovládací prvky

 • Pravé tlačítko myši na řádku - další možnost jak vyvolat editaci řádku. Nabídne se oprava, kopírování, výmaz.
 • Dvojklik na řádku (hlavičce) - Zobrazí se editační modul položek, přes filtr se nasvítí jen položky k aktuální hlavičce (dávce)