Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Stavy skladů

Stavy skladů jsou základní datovou tabulkou Skladování v Orsoftu. Zde se vede evidence všech skladových karet, vedených pod skladovými čísly. Seznam skladových čísel a název je uveden v číselníku Orsoftu v Ceníku. Při pohybu na vodoměru vznikne v Orsoftu účetni skladový pohyb, který je započítán do kumulací na skladové kartě.

Pod záložkou „Pohyby vodoměrů“ jsou vedeny v časovém sledu od posledního k nejstaršímu jednotlivé skladové pohyby.