Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:d4ozpr [2017/11/29 14:11] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída D4ozpr =====
 +Evidence průkazů OZ
 +
 +
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|idpk |idpk |Long(18) |ID záznamu |
 +|d4ozByIdpkOz |[[fk_d4ozpr_d4ozbyidpkoz|idpk_oz]] |[[d4oz|D4oz]] |Cizí klíč - D4OZ |
 +| |||Číselník odborných způsobilostí |
 +|d4ozByIdpkKateg |[[fk_d4ozpr_d4ozbyidpkkateg|idpk_kateg]] |[[d4oz|D4oz]] |Cizí klíč - D4OZ |
 +| |||Číselník OZ - kořenová kategorie |
 +|dazar |[[fk_d4ozpr_dazar|idpk_zamec]] |[[dazar|Dazar]] |Cizí klíč - DAIDO |
 +| |||Číselník identifikací osob |
 +|d0zar |[[fk_d4ozpr_d0zar|idpk_zamec]] |[[d0zar|D0zar]] |Cizí klíč - DAIDO |
 +| |||Číselník identifikací osob |
 +|identifikace |identifikace |String(50) |Identifikační číslo průkazu |
 +| |||Identifikační číslo průkazu, musí být unikátní |
 +|osoby |[[fk_d4ozpr_osoby|idpk_garant]] |[[osoby|Osoby]] |Cizí klíč - OSOBY |
 +| |||Číselník osob |
 +|d1ciseln |[[fk_d4ozpr_d1ciseln|cis_ciselnik,​ cis_klic1]] |[[d1ciseln|D1ciseln]] |Složený cizí klíč - D1CISELN |
 +| |||Číselník pracovních funkcí (dp1fun) |
 +|datumVydani |datum_vydani |Date(23) |Datum vydání |
 +| |||Datum vydání průkazu |
 +|dobaPlatnosti |doba_platnosti |Short(4) |Doba platnosti |
 +| |||Platnost průkazu v měsících |
 +|datumPlatnost |datum_platnost |Date(23) |Platnost |
 +| |||Platnost průkazu |
 +|poPriznak |po_priznak |Character(1) |Příznak pořízení záznamu |
 +|poIdpk |po_idpk |Long(18) |Vazba na uživatele, který pořídil záznam |
 +|poDatum |po_datum |Date(23) |Datum a čas pořízení záznamu |
 +|zmPriznak |zm_priznak |Character(1) |Příznak poslední změny záznamu |
 +|zmIdpk |zm_idpk |Long(18) |Vazba na uživatele, který naposledy změnil záznam |
 +|zmPocet |zm_pocet |Integer(9) |Počet změn záznamu |
 +|zmDatum |zm_datum |Date(23) |Datum a čas poslední změny záznamu |