Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Evidence poruch v bodech:

 • Evidence a sledování procesů „poruch“ a událostí na vodohospodářské síti.
 • Evidujeme události poruchy od nahlášení až po vyřešení a nahlášení na povinné orgány.
 • Ke každé poruše může být zaznamenán jakýkoli počet odstávek.
 • Poruchy mají vazbu na ZAKÁZKU – lze pak na zakázku směřovat další náklady z jiných podsystémů a v konečném důsledku např. v BI sledovat nákladovost poruchy (v přímých nákladech).
 • Evidence poruch je provázána s elektronickými dokumenty – lze tak k poruše přidávat fotografie, dokumenty PDF a jakékoli další nutné další elektronické materiály.
 • Je možné realizovat vazbu na web vodohospodářské společnosti a automatizovaně umisťovat poruchy a odstávky na web.

Procesy Evidence poruch

Evidence poruch zpracovává tyto procesy:

 • Evidence základních údajů o poruše
 • Nahlášení poruchy
 • Šetření poruchy
 • Odstávky
 • Oprava poruchy
 • Oprava povrchu
 • Závada a informace o závadě
 • Hlášení o poruše na další orgány a organizace
  • e-mailové hlášení o odstávkách, časovém rozsahu, počtu zasažených obyv. atd…
 • Publikace poruch a odstávek na web
 • Reporting a analytické sledování poruch via Business Intelligence

01_evidence_poruch_zaklad.jpg