Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:d4pochvaly [2017/11/29 14:11] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída D4Pochvaly =====
 +Pochvaly a napomenutí
 +
 +
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|idpk |idpk |Long(18) |ID záznamu |
 +|dazar |[[fk_d4pochvaly_dazar|idpk_dazar]] |[[dazar|Dazar]] |Vazba na zaměstnance - Dazar |
 +|d0zar |[[fk_d4pochvaly_d0zar|idpk_dazar]] |[[d0zar|D0zar]] |Vazba na zaměstnance - Dazar |
 +|o0ciselnikByIdpkDruh |[[fk_d4pochvaly_o0ciselnikbyidpkdruh|idpk_druh]] |[[o0ciselnik|O0ciselnik]] |Vazba na číselník - D0POCHD |
 +|o0ciselnikByIdpkZavaznost |[[fk_d4pochvaly_o0ciselnikbyidpkzavaznost|idpk_zavaznost]] |[[o0ciselnik|O0ciselnik]] |Vazba na číselník - D0POCHZ |
 +|nazev |nazev |String(250) |Název |
 +|popis |popis |String(2000) |Popis pochvaly/​napomenutí |
 +|skoda |skoda |Integer(9) |Škoda vyčíslená v korunách |
 +|skodaPopis |skoda_popis |String(2000) |Popis škody |
 +|navrhOpatreni |navrh_opatreni |String(2000) |Návrh opatření |
 +|kdyDatum |kdy_datum |Date(23) |Datum kdy se událost stala |
 +|obeznameniDatum |obeznameni_datum |Date(23) |Datum kdy byl zaměstnanec obeznámen |
 +|pznZamec |pzn_zamec |String(2000) |Poznámka zaměstnance |
 +| |||Prostor pro vyjádření zaměstnance... |
 +|poPriznak |po_priznak |Character(1) |Příznak pořízení záznamu |
 +|poKdo |po_kdo |Integer(9) |Uživatel, který pořídil záznam |
 +|poDatum |po_datum |Integer(9) |Datum pořízení záznamu |
 +|poCas |po_cas |Integer(9) |Čas pořízení záznamu |
 +|zmPriznak |zm_priznak |Character(1) |Příznak poslední změny záznamu |
 +|zmKdo |zm_kdo |Integer(9) |Uživatel, který naposledy změnil záznam |
 +|zmDatum |zm_datum |Integer(9) |Datum poslední změny záznamu |
 +|zmCas |zm_cas |Integer(9) |Čas poslední změny záznamu |
 +|zmPocet |zm_pocet |Integer(9) |Počet změn záznamu |