Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Konfigurace CRM

Slouží pro nastavení parametrů úloh CRM.

Obsahuje tyto položky:

 • Administrátor CRM
  • Název administrátora CRM - může být použit ve vybraných úlohách nebo dle konfigurace
  • E-mail administrátora CRM - může být použit ve vybraných úlohách nebo dle konfigurace
 • Odesílání e-mailů
  • E-maily odesílat z adresy administrátora CRM - pokud je zaškrtnuto, odesílají se e-maily z aktivit tak, že odesílajícím je vždy administrátor CRM (s jeho názvem a e-mailem). Pokud není zaškrtnuto, odesílají se e-maily standardně z adresy zodpovědné osoby (položka Zodpovídá v Aktivitách).
   • Pozn.: Může být potřeba např. v případě, kdy poštovním klientem je Lotus Notes, který nepřijímá maily, které mají shodného adresáta a odesílatele. Použitím adresy administrátora jako odesílatele se umožní příjem mailu i zodpovědné osobě z aktivity.
 • Obchodní vztahy
  • Aktivity a kontakty vázat přednostně na pobočku - určuje, zda se má při pořizování aktivity nebo kontaktu pro firmu, která je pobočkou, nová aktivita nebo kontakt vázat na pobočku a centrálu, tj. nikoliv na firmu samotnou. Centrálou se rozumí nadřízená firma pobočky. Není-li firma pobočkou, tak se založená aktivita nebo kontakt budou vázat na tuto firmu, jak je to standardně. Tj. pro firmu, která není pobočkou, nemá tato výhybka na způsob vazby aktivity nebo kontaktu vliv a váže se vždy k firmě. Pro firmu, která je pobočkou, se váže dle této výhybky - je-li zapnuta, váže se na pobočku a centrálu, je-li vypnuta, váže se na firmu.
  • Zjednodušený panel Centrála/Pobočka - pokud je zaškrtnuto, zobrazuje se zjednodušená verze panelu Centrála/Pobočka, jinak se standardně zobrazuje verze plná. Zjednodušená verze obsahuje jednořádkovou informaci o pobočce nebo centrále a je vhodná pro případy, kdy pobočka má jen jednu centrálu. Viz též popis panelu Centrála/Pobočka zde .
  • Předvyplňovat kategorii Partner - Je-li zaškrtnuto, předvyplní se při založení subjektu kategorie „Partner“ namísto defaultní kategorie „Potenciální partner“.
 • Aktivity
  • Potlačit předvyplnění Vyřizuje - Je potlačeno předvyplňování položky Vyřizuje při založení nového záznamu. Pokud není zaškrtnuto, předvyplňuje se osoba, která záznam pořizuje. Netýká se přebírání osoby z poštovního deníku.
  • Potlačit předvyplnění Účastníků našich - Je potlačeno předvyplňování položky Účastníci - naše strana při založaní nového záznamu. Pokud není zaškrtnuto, předvyplňuje se osoba, která záznam pořizuje.
  • Omezit předvyplňování dle druhu aktivity - Je-li zaškrtnuto, bude při založení nového záznamu omezeno předvyplňování polí Předmět, Popis a Závěr podle Druhu aktivity, podle Uživatelského druhu aktivity a podle Uživatelské klasifikace. Předvyplňovat se bude pouze tehdy, budou-li všechna pole zatím prázdná. Pozn.: Standardní stav je, že pole jsou předvyplňována programem. Předvyplnění obsahují určitou logiku, uživatel může následně hodnoty měnit. Pouze pokud je záměrem uživatele vyplňovat vše vlastním způsobem, může využít toto nastavení.
  • Potlačit dotaz na nevyplněný vztah - Je-li zaškrtnuto, nebude se při nevyplněném vztahu (firmě) při pokusu o uložení záznamu zobrazovat dotaz „Opravdu chcete nevyplněný vztah?“ a program se zachová, jako by bylo zodpovězeno „Ano“.